BREEAM-NOR innføringskurs går over én dag og tar for seg følgende punkter:

  • Hva er BREEAM-NOR?
  • Bruken av BREEAM-NOR
  • Bruksområder og oppbygging
  • Emner og kriterier innenfor BREEAM-NOR
  • Innsyn i de ulike emnene
  • Poeng og vekting
  • BREEAM-NOR-manualens oppbygging
  • Prosjekttyper
  • Sertifiseringsprosessen
  • Kost/nytte