Pris medlemmer i NESO: 21.900 kr.

Inkluderer overnatting med frokost (på konferansestedet), lunsj, undervisning, bøker, øvrig kursmateriell, bistand mellom samlingene. For medlemmer i NESO gis det 15% rabatt for deltaker nr. 2, 20% rabatt for deltaker nr. 3 - 4 osv.

Pris øvrige: 24.900 kr.

Inkluderer overnatting med frokost (på konferansestedet) lunsj, undervisning, bøker, øvrig kursmateriell, bistand mellom samlingene.