Medlemmer i NESO: NOK 6.500 kr (andre kr.8.000)

Rabattstige for medlemmer i NESO:

  • Første deltaker: 10 % rabatt
  • Andre deltaker: 15 % rabatt
  • Øvrige deltakere: 20 % rabatt