Deltakerne skal få kunnskap om prosjekteringsprosessen og dens plass i byggeprosessen, enkle ledelseskonsepter, om prosessorientering og forbedringsarbeid (Lean), om digital teknologi som BIM, kvalitetssikring og noen juridiske betraktninger om prosjekteringsledelse.