• Første deltaker:   10 % rabatt
  • Andre deltaker:    15 % rabatt
  • Øvrige deltakere: 20 % rabatt