Eksamen er elektronisk multiple choice hjemmeeksamen med 1 ukes svarfrist. Tid i eksamensrommet er begrenset til 2 timer.