Modul oppdatering

Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres minst hvert 5. år. Dette betyr at alle Modul A sertifikater som er eldre enn 5. år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert»på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

 

Grunnmodul

- presentasjon av BVN og gjennomgang av opplæringskravene

- motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet

- hvem stiller krav?

- planlegging og utførelse

- produksjonskontroll, kontrollrutiner, dokumentasjon

- krav til materialer, og krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

 

Modul A

- lover, forskrifter, normer, krav til utførelse

- produkter, godkjenningsordninger og krav

- prosjektering av våtrom

- problemstillinger ved rehabilitering av våtrom

- sjekklister og sluttdokumentasjon

 

 Modul B

- byggesaksbehandling

- kontraktsformer og entrepriseformer

- organisering, styring og fremdrift

- planløsninger

- tidsanalyser

- prosjektdokumenter og sluttdokumentasjon