Grunnmodul + Modul A (utførende):  NOK 7200,- for NESO-medlemmer (andre 8500,-)

Du har Grunnmodul + Modul A fra før, og ønsker Modul B (prosjekterende): NOK 7200.- for NESO-medlemmer (andre 8500,-)

Du har ingen moduler fra før og ønsker Modul B (prosjekterende): NOK 11 200.- for NESO-medlemmer (andre 12900,-)

Du har sertifikat fra før, men det er gått ut (varighet 5 år) og du ønsker oppdateringskurs: NOK 2300.- for NESO-medlemmer (andre 2800,-)

Kursprisen dekker kurs og eksamensavgift (til FFV på 550.-) .