Min opplevelse av VDC-kurset var gjennomgående positiv, og flere faktorer bidro til god læring. Instruktørene var tydelig erfarne i bransjen, og tilnærmingen var både lettforståelig og gjenkjennelig. Jeg likte at kurset var både digitalt og fysisk, og at oppgavene mellom samlingene ga oss fra Overhalla Hus en arena for å diskutere hvordan vi kunne anvende metodikken i praksis. Erfaringsdelingen og samarbeidet med de andre kursdeltagerne fra ulike bedrifter var en betydelig styrke ved kurset. Dette ga meg god innsikt i ulike utfordringer fra andre i bransjen. - Ola Lauve. Overhallahus

Jeg sitter igjen med bredere kunnskap om temaet, og en økt forståelse for hva som skal til for å implementere teorien og metodikken i egen virksomhet. Siden vi var flere fra bedriften som deltok har vi som bedrift dannet et godt kompetansegrunnlag for fremtidig prosjektstyring. Ola Lauve. Overhallahus

Jeg vil anbefale dette kurset til alle som er involvert i planlegging og utførelse av byggeprosjekter – mest på grunn av den praktiske tilnærmingen til teori og metodikk, men også på grunn av verdien av erfaringsdelingen på tvers av kursdeltagerne underveis i kurset. - Ola Lauve. Overhallahus