Kurset gjenomføres som en hybrid mellom digitale og fysiske samlinger.