Til de som fullfører kurset vil det kunne utstedes et kompetansebevis i bruken av VDC/LEAN fra NTNU som kan benyttes som dokumentasjon i prosjekter. Kompetansebeviset delses ut etter endt samling i Tromsø.