Opplæringen består av både teori og praksis og organiseres slik:

 

Uke 38; 5 dagers teorisamling i Svolvær med:

 • Bransjelære tømrer, betong, bransjekunnskap mm
 • Fagkurs for å kunne jobbe på byggeplass
 • Herunder: Farlig håndverktøy, Brukerkurs stillas, varme arbeider
 • Førstehjelpskurs for bygg- og anlegg
   

Uke 39-47; Praktisk opplæring i din bedrift / dine byggeplasser

Uke 43; Digital samling på 3 dager fra din bedrift (gjennomføres som nettkurs)

 • Digital grunnopplæring via TEAMS
 • Informasjonskurs om asbest
 • HMS på byggeplass
 • Grunnleggende tegningsforståelse
 • Riving og avfallshåndtering
   

Uke 48; 5 dagers teoretisk opplæring i Svolvær med:

 • Bransjekunnskap og arbeidslivets spilleregler – herunder:
 • Byggeprosessen, Bedriftene i næringen, lover og forskrifter, entrepriseformer, byggesaksbehandling, kvalitetsstyring, livsmestring og livskvalitet
 • Fagkurs for å kunne jobbe på byggeplass. Herunder: Fallsikringskurs, Liftkurs