Vårt mål er at disse 10 ukene med opplæring fører til fast ansettelse. Dette er opp til deg som bedrift å beslutte. Kandidatene kommer fra NAV og er arbeidssøkende. Vi vil i forkant forsøke å finne de mest motiverte kandidatene for å delta i dette prosjektet.