Kurset omhandler aktuell kontraktsstrategi skreddersydd hovedentreprenøren/totalentreprenørens behov i totalentrepriser. Vi gjennomgår hva som er særlig viktig for hovedentreprenøren/totalentreprenøren å regulere ovenfor sine underentreprenører fra kontraktsignering til og med overtakelse, med vekt på hvordan back-to-back-bestemmelser som kontraktsteknikk kan ivareta hovedentreprenørens behov både oppover og nedover i kontraktskjeden gjennom hele kontraktsperioden. Resultatet av en god og gjennomtenkt kontraktsstrategi er redusert risiko og ansvar for hovedentreprenøren i entrepriseprosjekter, og økt sannsynlighet for et godt prosjektresultat for entreprenøren.

Tid: 09.00-11.30
Sted: Finnsnes Hotell

Pris medlemmer: 2.000,- kr
Pris ikke-medlemmer: 2.600,- kr
Foreleser: Advokat Anette Glad