Et omfattende kurs i fallsikring sikrer en grundig opplæring ved arbeid i høyden og ved bruk av fallsikringsutstyr. Feil bruk av utstyr kan gi en falsk trygghet, og i verste fall øke risikoen for fall og skader. Det er også viktig at opplæringen dokumenteres som et ledd i virksomhetens HMS-arbeid. Dette fallsikringskurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr. Fallsikringskurset belyser tiltak som kan minske risikoen for et fall og som kan minimere skade ved et eventuelt fall. Kurset består av bilder, og oppgaver underveis. Det vil være en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. I tillegg til den teoretiske opplæringen, får deltakerne en praktisk opplæring. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.

Sted: Finnsnes hotell
Tid: 12.30-15.30

Pris: 1.190,-

Ikke medlem: 1.390,-