Dekker følgende myndighetskrav: Sikkerhetsopplæring iht. §§10.2 i forskrift om utførelse av arbeid.

Varighet: 2 timer

Kurset omhandlet følgende:

  • Hvorfor opplæring – lover og forskrifter
  • Bruk av løftetabeller
  • Løfteredskaper – typer og bruksområder
  • Signaler, tegn og bruk av radio
  • Sikkerhetsregler
  • Praktisk bruk av løfteredskaper – råd og tips

 

Tid: 08:30-10:30

Pris: 1.690,-

Ikke medlem: 1.890,-