Regionalt kontaktmøte er korte lokale møter spesielt rettet mot medlemmer i et enkelt geografisk område. Programmet blir tilrettelagt for regionen du holder til og skal være til stor nytte for deg som medlem.

Møte er en fin anledning til å møte NESO og andre NESO medlemmer rundt bordet for tips og råd.

Vi starter med lunsj kl. 11:30 og fortsetter med:

  •   Inforunde fra hvert medlem, med fokus på marked og lokale forhold
  •   Juridisk info med muligheter for spørsmål
  •   Nytt og nyttig fra NESO
  •   Aktuelt tema: Tilpasses hvert enkelt møte


Vi avslutter senest kl. 16:00.