Etter at entreprenøren er ferdig med sine arbeider skal arbeidene overtas enten av hovedentreprenør/totalentreprenør eller av byggherren. Deretter skal det foretas sluttoppgjør mellom partene.

Både i forhold til den formelle overtakelsen (eller registreringsforretning) og sluttoppgjøret er viktige formaliteter og frister som er viktige å være oppmerksomme på. I motsatt fall kan man risikere å tape sine rettigheter og krav.

På kurset vil vi se på reglene både i forbrukerentrepriser (bustadoppføringslova) og NS-standardene (NS8405/8415, NS8406/8416 og NS8407/8417).

Temaene som vil bli gjennomgått er:

 • Overtakelse og registreringsforretning
  • Hva skal skje i forkant?
  • Innkallelse. Frister?
  • Hvem skal og kan møte?
  • Protokoll – må det føres og hva skal stå i den?
  • Angivelse av feil og mangler på overtakelsen – konsekvens av å unnlate dette?
  • Når kan arbeidene nektes overtatt?
  • Virkningene av overtakelse
  • Brukstakelse uten overtakelse/registreringsforretning – hvilken virkning har dette?
  • Prøvedrift – når skal dette skje og hva er virkningen av dette?
 • Sluttoppgjør
  • Når skal sluttoppgjør sendes?
  • Hva skal sluttoppgjøret inneholde?
  • Hva skjer om krav er uteglemt eller det sendes for sent? Adgang til å korrigere?
  • Innsigelser til entreprenørens sluttoppgjør og motkrav. Når og hvordan skal dette fremmes?
  • I hvilken adgang kan det holdes tilbake oppgjør i sluttoppgjøret?
  • Betalingsfrister
 • Reklamasjoner
  • Hva er å anse som en mangel?
  • Hvilke feil og mangler må påberopes på overtakelsen (NS standardene) eller kort tid etter denne (Bustadoppføringsloven)?
  • Garantibefaringer. Når og hvordan skal dette skje?
  • Reklamasjoner i reklamasjonsperioden?
   • Subjektiv frist – når mangelen oppdages
   • Absolutt reklamasjonsfrist
   • Unntak fra reklamasjonsreglene – grov uaktsomhet
  • Foreldelsesregler
  • Sanksjoner ved rettmessige mangler
   • Utbedring – entreprenørens rett til å tilby utbedring
   • Prisavslag og erstatning
   • Hva skjer i de tilfeller der det er uforholdsmessig å utbedre?


Hvem passer kurset for?

Kurset er tilpasset entreprenører, men vil også passe for byggherrer, byggeledere og andre som styrer byggeprosjekter.

Foredragsholder: Advokat Hanne Syrstad

Pris: Medlemmer 2.000,- inkl. lunsj / Ikke-medlemmer: 2.600,- inkl. lunsj

Sted: Scandic Meyergården

Tid: 09.00-11.30