SAMLINGSBASERT OPPLÆRING FOR BASER

NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for basfunksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Skolen er organisert med tre samlinger som hver går over over tre dager. Hver elev / bedrift får egen utviklingsplan og personlig fadder. Fadder vil følge opp eleven mellom samlingene med fokus på å nå de avtalte målene i utviklingsplanen.
Elevene som gjennomfører skolen er kvalifisert for inntak ved Formannsskolen.

 

Se vår landingsside for fullstendig informasjon