En del samspillprosjekter preges også av at partene ikke har tilstrekkelig felles forståelse for hva samspillet skal bestå i og hvordan ansvar skal fordeles. I foredraget gjennomgås noen typiske grunnlag for utfordrende og vellykkede samspillprosjekter, med særlig fokus på regulering av vederlag og incentiver. Kurset er en kombinasjon av forelesning og relevante oppgaver og eksempler.

Mål for kurset
Kurset har som mål å gi deltakerne en forståelse av hva en samspillskontrakt er, hva man kan oppnå ved å bruke denne kontraktsformen, og hva som skal til for å lykkes.

Målgruppe
Kurset passer for prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, eller andre som ønsker øket kunnskap om hva samspill innebærer.

Kurset tar for seg følgende temaer:
Del 1 Overordnet om samspill
  • Det juridiske landskapet
  • Konseptet
  • Faser og økonomi
  • Justeringsmekanismer for målpris
  • Forholdet til tradisjonelle entreprisemodeller
Del 2 Gjennomgang av eksempler på samspillavtaler
  • EBAs veileder og kontrakt om samspill
  • Eksempel fra en annen samspillkontrakt
  • Eksempel fra en tredje samspillkontrakt
Del 3 Oppgaver


Foreleser:
Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA i Tønsberg. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygg- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner.

Pris:
Medlemmer: 3 800,- kr
Ikke medlem: 4 500,- kr
Prisen inkluderer lunsj/servering og vannmerket standard fra Standard Norge.