25 deltakere får plass ved vår samlingsbaserte skole for anleggs- og prosjektledere.
Deltakerne bør ha følgende bakgrunn:

  • Erfaring som formann og gjerne gjennomført formannsskolen eller,
  • Nyutdannet Ingeniør bygg og anleggsfag eller,
  • Prosjekt- anleggsleder med mindre erfaring, eller
  • Innehar / skal ha anleggslederfunksjonen i bedriften

Prosjektlederskolen går over sju samlinger. Beskrivelse av innhold for de ulike samlingene finner du her:

 

Se vår landingsside for fullstendig informasjon