Alle ufaglærte som ønsker fagbrev kan melde sin interesse.

Samlingene er lagt opp som følger: 

  • Samling 1 - Svolvær: 22. - 26. april  (mandag - fredag)
  • Samling 2 - Digitalt via Teams: 30. mai (torsdag) Dagen før eksamen.
  • Eksamensdato: 31. mai (fredag): Avlegges på en videregående skole på hjemplassen.

Mer informasjon om vårt fagbrevkurs finner du her: 

FAGBREVKURS