Finansiering og støtte for entreprenører gjennom Husbanken – kjenner du til mulighetene som finnes?

g

Delta på NESO webinar 30. januar kl 09-10!

Husbanken har i statsbudsjettet fått tilført økte midler.

For byggebransjen og NESO sine medlemmer er det viktig å kjenne til hvilke muligheter som finnes i forhold til støtte og finansiering gjennom Husbanken. NESO har derfor satt opp et webinar på teams for våre medlemmer 30. januar kl 09-10 hvor seniorrådgiver Geir Ove Meland i Husbanken vil orientere oss hvilke muligheter som finnes.

 

d