Til vår bransje har Enova en rekke støtteordninger knyttet til bygg. Dette gjelder både ordninger direkte mot forbruker, samt egne ordninger som retter seg mot yrkesbygg (næringsbygg) og borettslag.

Det er viktig for våre medlemmer å kjenne til disse ordninger, spesielt i den tiden vi er inne i nå og det økte fokuset på miljø og bærekraft.

Jan-Peter Amundsen, Enova
Seniorrådgiver Jan Peter Amundal i Enova leder webinaret.

NESO inviterer derfor til webinar den 21. februar kl 0900-1000 der det vil bli gitt informasjon om ordningene. Seniorrådgiver Jan Peter Amundal i Enova vil her informere om ordningene og svare på eventuelle spørsmål.