NESO har gleden av å arrangere kurs i:

NS3420

 

 • Dato og sted: 01-02 Okt, Bodø

            Max 20 deltakere pr kurs

 • Arrangør: NESO SA
 • Faglig ansvarlig: EBA,Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

 
Målsetning


Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS 3420 som oppslagsverk i sitt daglige virke. Kunnskap om NS 3420 er en forutsetning for å planlegge, utføre og kontrollere at bygge- og anleggsarbeider er fagmessig utført. Bestemmelsene i standarden gir føringer for kalkulasjon av tilbud og oppfølging av kontrakter i alle entrepriseformer

Målgruppe


Kurset retter seg først og fremst mot personer som har behov for å forstå en detaljbeskrivelse. Kurset gir også kunnskap som er aktuell i forbindelse med kalkulasjon, kontraktsinngåelse, planlegging og kontroll av utførelse av bygge- og anleggsarbeider i alle entrepriseformer.
Nødvendige forkunnskaper: Ingen spesielle, fordel med noe praksis.

Kursinnhold


NS 3420 er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser som brukes når en detaljbeskrivelse av bygge- og anleggsarbeider skal utarbeides. Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte delprodukters eller ytelsers omfang og prisgrunnlag samt krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll. I tillegg fastsetter standarden regler for mengdeberegning. NS 3420 inneholder også veiledning for utarbeidelse av beskrivelser og henvisning til aktuelle utførelses-, produkt- og materialstandarder.
Kurset gjennomføres med forelesning og oppgaveløsning med oppslag i standarden.
Følgende temaer gjennomgås:

 • Bruk av prosjektbeskrivelser som styringsverktøy
 • Krav til prosjektdokumenter, redigering og innhold
 • Beskrivelsestekster, redigering og bestemmelser
 • Avvik og toleranser
 • Etablering, drift og avvikling av byggeplass
 
Varighet
 • 2 dager
Kursholder:

Lars Dagfinn Skjelde har relevant entreprenør erfaring fra både bolig og næringsprosjekter (Se CV på høyre side for mere informasjon om Lars)

Pris:
 • NESO medlem, deltaker 1: 11610,-
 • NESO medlem, deltaker 2: 10965,-
 • NESO medlem, deltaker 3 og øvrige: 10320,-

Ikke medlem av NESO: 12900,-

 

 

Øvrig informasjon:

* Reise og opphold er ikke inkludert i kursprisen. Dersom du ønsker hotellopphold kan du krysse av i påmeldingskjema for dette, så ordner NESO det slik at rommet er klart til deg når du kommer på hotellet. 

* NESO forhandler alltid overnatting i helpensjon (inkludert frokost, lunsj og middag) for alle deltakerne på samlingsstedet. Vi reserverer rom til deg på alle samlingene om du velger dette "under påmelding". Vi avtaler også kreditt med hotellet slik at du mottar faktura til bedriften etter oppholdet slik at du slipper å gjøre opp rommet ved avreise.

* Dersom avbestilling foretas senere enn 3 dager før skolen begynner må full kursavgift betales til NESO.