Samling 2 gjennomføres digitalt via Teams dagen før eksamen. 

Mer informasjon om vårt fagbrevkurs finner du her: 

fagbrevkurs