Beskrivelse – KRAV
Brukerkurs stillas gir kursdeltakerne dokumentert opplæring som dekker kravene til «Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5» (Ny forskrift av 01.01.2016)

Forskriften bestemmer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring.

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold slik at de er i stand til å utføre arbeidet korrekt, blir bevisst rundt farer som kan oppstå, og på den måten ha kompetanse til å legge til rette for en trygg arbeidsplass.

Dokumentasjon på opplæring utstedes etter endt kurs.

Innhold i kurset:

  • Lover og forskrifter – Ny stillasforskrift 01.01.2016 – Kap.17
  • HMS – Helse, miljø og sikkerhet
  • Risikovurdering, avvik og RUH
  • Stillaser – Ulike typer stillas og fallforebyggende tiltak
  • Stillaser – Forankring, fundamentering, avstiving, skilting, tilsyn, kontroll og vedlikehold
  • Stiger – Bruk av stiger og bestemmelser
  • Førstehjelp / Nødsituasjoner
  • Kunnskapstest

Hvem passer kurset for?
Alle som arbeider, forflytter eller oppholder seg i høyden fra stillas, arbeidsplattform eller stiger hvor det er fare for å falle.

Varighet
Ca. 4 timer

Påmelding