Reklamasjon og mangelsansvar i nærings- og forbrukerentrepriser

Under og etter overtakelsen av entreprenørens arbeider oppstår det tidvis spørsmål om leveransen er i henhold til det partene har avtalt. Ikke sjelden påstår oppdragsgiver at det er grunnlag for å holde tilbake vederlag og krever samtidig at entreprenøren skal gjøre utbedringsarbeider. Slike krav er ikke alltid rettmessige.

Tema som vil bli gjennomgått på kurset er:

  • Når foreligger det en «mangel» ved utførte entreprisearbeider?
  • Hvilke krav kan kunden/oppdragsgiveren fremme mot entreprenøren?
  • Hvilke regler og frister gjelder for fremsettelse av slike krav?
  • Hvilket ansvar har entreprenøren?
  • Hvordan skal slike krav håndteres og evt. løses i praksis?

 

Hvem passer kurset for:

Kurset er tilpasset entreprenører, og vil være nyttig både for prosjektleder, den/de som har kontakten med kunden og de som utfører arbeidet på byggeplass.

Pris

Ikke medlem kr.2.600,- (inkl mva)
Medlem kr. 2.000,- (inkl mva).  

Tidspunkt: 

Kl.09-11:30