Her er programmet for samling tre: 
  • Oppfølging av produksjonen 
  • Praktisk arbeidsledelse 
  • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) 
  • Ytre miljø og avfallsbehandling 
  • Rapportering og registrering av produksjon 
  • Eksamen

Interessert i å delta i neste klasse av BAS-skolen?
Les mer om skolen her:
NESOs BAS-skole

Informasjon om alle samlingene på denne skolen finner du her:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE