Utstyr

Vi praktiserer digitalt materiell - PC med officepakke installert er derfor nødvendig utstyr for deltaker. 

Det er i tillegg hjemmearbeid i mellomperiodene med oppfølging av egen fadder. Hver elev får også en egen utviklingsplan som skal godkjennes av NESO i forkant. Utviklingsplanen skal følge elevene gjennom hele skolen og kan brukes som et utviklingsredskap også etter skolen er ferdig. Det faglige innholdet er tilpasset "Formannens oppgaver" - se vår omfattende fagplan her.

 
 
Priser
Skoleavgift: NOK 57.500

Rabattstige for medlemmer i NESO:
Første deltaker:   10 % rabatt
Andre deltaker:    15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt
 
Formannskolen går over fem samlinger. Beskrivelse av innhold for de ulike samlingene finner du her:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGER