For samling tre har vi følgende tema:
 • KS, HMS og Miljø¸ i byggeprosjekt 
 • Kvalitetsplan, HMS-plan og miljø¸oppfølgingsplan
 • Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass 
 • Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt 
 • Prekvalifisering for planlegging og utførelse av bygge- og anleggsoppdrag
 • Generelt om oppbygging og bruk av Norsk Standard 
 • NS 8400 «Anbudskonkurranser», NS 8410 "Anskaffelse ved konkurranse" 
 • Lov om offentlige anskaffelser 
 • NS 8406 og NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt" 
 • NS 8406 og NS 8405 “Endringer og tillegg, Overtakelse og garantioppfølging 
 • NS 8407 «Totalentrepriser» - likheter og ulikheter sett i forhold til NS 3406 
 • Andre kontraktstandarder
 • Hjemmearbeid og testoppgave

Interessert i å delta i neste klasse av Formannskolen?
Les mer om skolen her: NESOS FORMANNSKOLE

Informasjon om alle samlingene på denne skolen finner du her:
beskrivelse av skolesamlingene