For samling fire har vi følgende tema:
  • Motivasjon
  • Ledelse og rollen som leder 
  • Medarbeiderutvikling med fokus på Medarbeiderevaluering
  • Medarbeiderutvikling med fokus på Utviklingssamtale og Prestasjonsutvikling
  • Møter
  • Bedriftskulturer
  • Presentasjonsteknikk
  • Gjennomgang av utvalgte tema, uttørking bygg 
  • Hjemmearbeid og testoppgave

Interessert i å delta i neste klasse av Formannskolen?
Les mer om skolen her: NESOS FORMANNSKOLE

Informasjon om alle samlingene på denne skolen finner du her:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE