Mens den første samlingen handlet om "Jeg som leder" rettes fokuset nå på "å lede andre mennesker".
Vi ser frem til nyttige dager sammen på samling 2. 

Mer informasjon om NESOs lederskole finner du her:
NESOs Lederskole