Temaet denne samlingen dreier seg om "Eierskap, ledelse og økonomistyring" - helt sentralt for vår bransje, våre bedrifter og ikke minst vår lønnsomhet. Vi ser frem til nyttige dager sammen på samling 3. 

Mer informasjon om NESOs lederskole finner du på her:
NESOs Lederskole