Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe bygg og anleggsbransjen?

– Delta på NESO sitt webinar 15. mars kl 0900.

Avdelingsleder Liv Bente Kristoffersen i Innovasjon Norge Nordland vil gi informasjon til NESO sine medlemmer om ordninger og relevante programmer.