Jobbnorge tilbyr skysbasert rekruteringssystem. Her blir det en gjennomgang hvordan dette fungerer – løsning og muligheter.
Jobbnorge tilbyr også et unikt system av løsninger som forbedrer organisasjoners evne til å tiltrekke, rekruttere og utvikle engasjerte medarbeidere – vi får et godt innblikk i hva dette er og hvordan det funker.