Dette kurset er bygd opp slik at det består av en standardisert del som blant annet inneholder;

 • Påkledning og verneutstyr
 • Førstehjelp
 • Sikkerhet på byggeplassen
 • Sikker ferdsel
 • Avfallshåndtering
 • Arbeid i høyden
 • Beredskap og varslingsrutinger
 • Allmengjøringsforskriften
 • Åpenhetsloven og minstelønn

Og en del som er prosjektspesifikk, for eksempel:

 • Prosjektnavn og nummer
 • Fysisk adresse på byggeplass
 • HMS-mål
 • Spesielle forhold knyttet til prosjektet
 • Organisasjonskart
 • Riggplan