PSI-kurset ivaretar flere myndighetskrav i arbeidsmiljøloven kapittel 3;

  • § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.
  • § 3-5. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.