Samling fem er planlagt som følger: 

Under denne samlingen har vi et sterkt fokus på økonomistyring i prosjektene og ser blant annet på hvordan vi kan utvikle system for å kunne gi en prognose / status på prosjektøkonomien ved et gitt tidspunkt. 

  • Økonomistyring i BA - bransjen
  • Resultatregnskap, balanse, prosjekt-regnskap
  • Økonomianalyse og oppfølging
  • Budsjett; bedrift og prosjekt
  • Rullerende prognose som styringsverktøy
  • Økonomioppfølging i praksis 
  • Kommunikasjon, motivasjon og samarbeid i prosjekter 
  • Prosjektoppgave og testoppgave

Interessert i å delta i neste klasse av Prosjektlederskolen?
Les mer om skolen her: 
NESO PROSJEKTLEDERSKOLE

Informasjon om alle samlingene på denne skolen finner du her:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE