Samling to er planlagt som følger: 

Samlingen tar utgangspunkt i "tidlige oppgaver" knyttet til oppstart av prosjekter, fra viktig innhold i standarder til interne planleggingsteknikker og prosesser. Blant temaene denne samlingene presenterer vi blant annet følgende:

  • Anbudsåpning - hjemmeoppgave
  • Planlegging og oppstart av byggeprosjekt
  • Risikoanalyse 
  • Fremdrifts- og ressursplanlegging 
  • Viktige forhold, standarder og forskrifter i planleggingsfase
  • Forhandliger og forhandlingssituasjon
  • Innkjøp og kontrahering av UE 
  • Testoppgave og prosjektoppgave

Interessert i å delta i neste klasse av Prosjektlederskolen?
Les mer om skolen her: 
NESO PROSJEKTLEDERSKOLE

Informasjon om alle samlingene på denne skolen finner du her:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE