Samling tre er planlagt som følger: 

Denne samlingen tar utgangspunkt i planlegging og oppstartfasen av et prosjekt og vi jobber med prosjekt- og anleggsleders oppgaver knyttet til denne fasen. I tillegg belyser vi viktige standarder i planleggingsfasen.

  • Gjennomgang av løsningsforslag testoppgave og oppfølging av prosjektoppgave 
  • Presentasjon av anbudskonkurranse som hjemmeoppgave
  • Planlegging og oppstart av byggeprosjekt 
  • Fremdrifts- og ressursplanlegging
  • Forhandliger
  • Innkjøp og kontrahering av UE
  • Risikovurdering av byggeprosjekt
  • Oppsummering, intern forberedelse og individuell testoppgave

Interessert i å delta i neste klasse av Prosjektlederskolen?
Les mer om skolen her: 
NESO PROSJEKTLEDERSKOLE

Informasjon om alle samlingene på denne skolen finner du her:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE