Samling fire er planlagt som følger: 

På denne samlingen tar vi utgangspunkt i overgangen mellom planleggings- gjennomføringsfasen.
Vi gjennomgår blant annet følgende faglige tema:

  • Praktisk bruk av BIM/åpenBIM 
  • Forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder i planleggings- og gjennomføringsfasen (prosjektstyring)
  • ProsjektQuiz
  • Risikovurdering; standard, verktøy, metoder 
  • Kontraktsoppfølging og kommunikasjon i byggeprosessen
  • Oppfølging og arbeid med prosjektoppgaven
  • Testoppgave

Interessert i å delta i neste klasse av Prosjektlederskolen?
Les mer om skolen her: 
NESO PROSJEKTLEDERSKOLE

Informasjon om alle samlingene på denne skolen finner du her:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE