Samling seks er planlagt som følger: 

Denne samlingen tar vi utgangspunkt i prosjektavslutningsfasen. Vi gjennomgår viktige aktiviteter knyttet til avslutning av prosjekter og vi trener på oppgaver gjennom "prosjektillustratoren" - en svært lærerik øvelse. Vi har blant annet lagt opp følgende fagtema:

  • Gjennomgang av testoppgave 5
  • Oppfølging av prosjektoppgave
  • FDV i et byggeprosjekt
  • Prosjekt Illustrator - trening i prosjektutførelse
  • Prosjektavslutning og garanti - juridiske forhold
  • Prosjektevaluering
  • Prosjektoppgave
  • Testoppgave

 

Interessert i å delta i neste klasse av Prosjektlederskolen?
Les mer om skolen her:
neso prosjektlederskole

 

Informasjon om alle samlingene på denne skolen finner du her:
BESKRIVELSE AV SKOLESAMLINGENE